VAI TRÒ CỦA THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN, THỤ THỂ TRONG ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ Ở BN CAO HUYẾT ÁP

Tăng huyết áp đi kèm với những thay đổi sớm và tiến triển trong tái cấu trúc nhĩ. Điều trị sớm THA có thể ngăn chặn những sự thay đổi chất nền có khả năng gây nên RN kéo dài...


Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22Slide23

 

Tác giả bài viết: TS BS TÔN THẤT MINH