TiẾP CẬN CHẨN ĐOÁN RUNG NHĨCẬP NHẬT AHA/ ACC/ HRS 2014

CHẨN ĐOÁN - Xác định - Thể - Nguyên nhân &YT thúc đẩy -Nguy cơ MỤC TIÊU θ - Hồi phục/duy trì nhịp xoang -Kiểm soát tần số thất - Phòng đột quỵ....


Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide 25Slide 26Slide 27Slide 28
Slide 29Slide 30Slide 31Slide 32Slide 33Slide 34Slide 35Slide 36Slide 37Slide 38Slide 39Slide 40Slide 41Slide 42Slide 43Slide 44Slide 45Slide 46Slide 47Slide 48Slide 49Slide 50Slidé 51Slide 52Slide 53Slide 54
Slide 55Slide 56Slide 57Slide 58Slide 59Slide 60Slidé 61Slide 62Slide 63


Slide 64


 

Tác giả bài viết: PGS TS TRẦN KIM TRANG