RUNG NHĨ SAU PHẪU THUẬT TIM

Tần suất và thời gian xuất hiện Các yếu tố nguy cơ Cơ chế bệnh sinh....Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16

 

Tác giả bài viết: TS Hồ Huỳnh Quang Trí