Kiểm soát nhịp rung nhĩ Cắt đốt qua ống thông tốt hơn ? Thuốc xấu hơn ?

Ngăn ngừa biến chứng huyết tắc Kiểm soát tối ưu bệnh lý phối hợp Giảm triệu chứng Kiểm soát tần số tim Kiểm soát nhịp.... (TS. Hoàng Văn Sỹ)


Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22Slide23Slide24
 

Tác giả bài viết: TS. Hoàng Văn Sỹ