17:09 +07 Thứ sáu, 24/01/2020

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hội

HỘI  NHỊP TIM HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Hội Nhịp Tim Học Thành Phố Hồ Chí Minh, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong ngành Y Khoa, tập hợp những người làm công tác chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nhịp Tim học và các lĩnh vực liên quan khác, trên địa bàn...

LIÊN KẾT

Trang nhất » Tin Tức » Y HỌC THỰC CHỨNG

Tìm y văn qua PubMed

Tìm y văn qua PubMed

Đối với người Việt Nam chúng ta, một trong những khó khăn trong việc sử dụng PubMed là vấn đề thuật ngữ tiếng Anh mà một số bác sĩ và điều dưỡng vẫn chưa quen. Do đó, để sử dụng PubMed một cách hữu hiệu, thiết tưởng việc học tiếng Anh và thuật ngữ y khoa cũng như thuật ngữ khoa học tiếng Anh là điều rất cần thiết trong thời hội nhập thế giới. PubMed là một nguồn tài liệu y văn vô giá cho bất cứ ai làm việc trong ngành y tế hay có liên quan đến y sinh học. Với PubMed, chúng ta có thể cập nhật hóa thông tin về bất cứ lĩnh vực hẹp nào. Người phương Tây thường nói "thông tin là sức mạnh" (information is power). Sự phát triển không ngừng của PubMed đã cung cấp một "sức mạnh" cho giới y sĩ toàn cầu, và với thông tin hi vọng rằng chất lượng chăm sóc bệnh nhân sẽ ngày một tốt hơn.

Diễn giải kết quả nghiên cứu bằng định lí Bayes

Diễn giải kết quả nghiên cứu bằng định lí Bayes

Chúng ta biết rằng, trước khi có thông tin về triệu chứng lâm sàng, xác suất bệnh nhân có TB là 15.2%, vì đó là thông số chung của quần thể. Thuật ngữ của trường phái Bayes gọi thông số này là prior information hay thông tin tiền định. Trong bối cảnh tiên lượng, prior information chính là tỉ lệ hiện hành (prevalence).

Phân biệt Odds Ratio & Relative Risk

Phân biệt Odds Ratio & Relative Risk

Trong một bài báo khoa học về mối liên hệ giữa gene RUNX2 và gãy xương, các tác giả viết: "The risk of fracture in the CC genotype was 45% lower than TT group (OR = 0.55; 95% CI: 0.32 - 0.94; P = 0.03)". Tuy nhiên cách diễn giải này sai, vì tác giả hiểu lầm khái niệm risk và odds. Thật ra, đây là một hiểu lầm rất phổ biến, vì các nhà nghiên cứu thường hiểu OR tương đương với RR, nhưng hai chỉ số này khác nhau.